جمعه, 01 تیر 1397
دومين گردهمايي شوراي ورزش استان به ميزباني واحد مشهد-شهريور95
مسابقات واليبال دانشگاه ازاد شرق كشور به ميزباني واحد مشهد
قهرماني تيم واحد مشهد در مسابقات فوتسال كاركنان 95
صعود تيم كوهنوردي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي مشهد به قله دماوند-شهريور95
نائب قهرماني واحد مشهد در مسابقات تنيس روي ميز قهرماني كاركنان استان
مسابقات هندبال قهرماني دانشجويان استان

پایان مسابقات فوتسال دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد های خراسان رضوی با قهرمانی واحد مشهد ،نایب قهرمانی سبزوار و  سومي واحد قوچان