جمعه, 01 تیر 1397
دومين گردهمايي شوراي ورزش استان به ميزباني واحد مشهد-شهريور95
مسابقات واليبال دانشگاه ازاد شرق كشور به ميزباني واحد مشهد
قهرماني تيم واحد مشهد در مسابقات فوتسال كاركنان 95
صعود تيم كوهنوردي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي مشهد به قله دماوند-شهريور95
نائب قهرماني واحد مشهد در مسابقات تنيس روي ميز قهرماني كاركنان استان
مسابقات هندبال قهرماني دانشجويان استان

از تمامي دانشجوياني كه در رشته شمشيربازي مهارت دارند چنانچه داراي مقام مي باشند به اداره فوق برنامه تربيت بدني مراجعه نمايند تا در صورت تاييد به تيم ملي دانشجويان معرفي گردند.

شماره تلفن اداره فوق برنامه تربيت بدني: 36635245